Archief →

Rentevoet 2021 op rekening-courant met creditsaldo

Hoewel de rentes die bankinstellingen hanteren om uw deposito's te vergoeden, bijzonder laag loggen, kan het voordelig zijn om in de vennootschap te beschikken over een rekening-courant met creditsaldo en deze te vergoeden.

Oordeel zelf.

Al jarenlang raken de belastingplichtigen het met de ambtenaren van de administratie maar niet eens over de verantwoording van de manier waarop ze de rentevoet op het saldo van hun credit rekening-courant binnen hun vennootschap berekenen.

Vanaf 2020 moet men, naar aanleiding van een akkoord van de regering uit 2017, voor niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd, rekening houden met de door de Nationale Bank van België bekendgemaakte MFI-rentevoet voor leningen voor een bedrag tot 1.000.000 euro met variabel tarief en initiële rentebepaling tot één jaar, verstrekt aan niet-financiële vennootschappen, gesloten in de maand november van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de interesten betrekking hebben, verhoogd met 2,5% (art.55, 1° WIB/92).

Voor 2021 bedraagt de markrente dan ook 4,07% (2,5% + 1,57%).

Op de tweede regel in de link hieronder vindt u de verwijzing naar het cijfer van 1,57%: http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=MIRCCO&lang=nl

Zet deze link zeker in uw favorieten, zodat u hem elk jaar weer vlot kan terugvinden, tenzij de website van de Nationale Bank een nieuw adres krijgt, natuurlijk.

Indien de rentevoet voor 2021 hoger komt te liggen dan 4,07%, wordt het overschot geherkwalificeerd tot dividenden, die niet aftrekbaar zijn, belast worden in de VenB en onderworpen aan de roerende voorheffing tegen 30%.

U besteedt er dan ook best de nodige aandacht aan.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier