Wetgeving

Neem de juiste wettekst er even bij

ComptAccount verzamelt alle boekhoudkundige en fiscale regels op één plaats. Wetten, decreten, Koninklijke Besluiten, Ministeriële Omzendbrieven... U leest ze artikel per artikel, of doorbladert ze per thema.

Bekijk het overzicht van wetteksten in ComptAccount

De inhoudstafel

 1. Inkomstenbelastingen

  • Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
   • Koninklijk Besluit tot uitvoering van het WIB 92
   • Belasting op de toegevoegde waarde

    • Wetboek
     • Koninklijke besluiten
     • Registratierechten

      • Wetboek van registratierechten
       • Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek der Registratierechten
       • Successierechten

        • Rechten van successie en van overgang bij overlijden
         • Taks tot vergoeding der successierechten
          • Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen
           • Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra
           • Boekhoudwetgeving

            • Wet op de boekhouding 17 juli 1975
             • Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
              • Boekhoudwetgeving
              • Wetboek van vennootschappen

               • Inleidende bepalingen
                • Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen
                 • De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap
                  • Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek
                   • De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap
                    • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
                     • De coöperatieve vennootschap
                      • De naamloze vennootschap
                       • De commanditaire vennootschappen op aandelen
                        • Vennootschappen met een sociaal oogmerk
                         • Herstructurering van vennootschappen
                          • Omzetting van vennootschappen
                           • De landbouwvennootschap
                            • Het economisch samenwerkingsverband
                             • De Europese vennootschap
                              • De Europese cooperatieve vennootschap
                              • Wet op de VZW's

                               • VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK
                                • DE STICHTINGEN
                                 • INTERNATIONALE VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK
                                  • Inbreng om niet van een algemeenheid of van een bedrijfstak
                                   • FISCALE BEPALINGEN
                                    • BIJZONDERE BEPALINGEN
                                    • Faillissementswet

                                     • Algemene bepalingen
                                      • Faillissement
                                       • Rehabilitatie
                                        • Diverse bepalingen die verband houden met het faillissement
                                         • Bepalingen waarvan de draagwijdte het faillissementsrecht overstijgt
                                         ComptAccount is door Larcier-Intersentia Luxembourg ontwikkeld