Archief →

De NEDC-norm voor wagenkosten, nog niet voor dit jaar

Sinds 1 januari 2020 worden de wagenkosten vastgesteld op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig voor professioneel gebruik.

Voorheen werd de NEDC-norm gebruikt.

Er werd evenwel een nieuwe WLTP-norm ingevoerd op Europees niveau en het gevolg daarvan is dat de CO2-uitstoot hoger ligt onder de WLTP-norm dan volgens de NEDC-norm.

Voor nieuwe voertuigen vermelden de certificaten doorgaans beide normen.

De minister van Financiën liet tot op vandaag de keuze tussen beide normen, maar onlangs maakte hij, in het kader van de hervorming van de wagenfiscaliteit, zijn voornemen kenbaar om een WLTP-norm voor nieuwe voertuigen verplicht te maken voor nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2021.

Dat zou echter een aantal veranderingen impliceren voor de berekening van het voordeel alle aard ‘gratis wagen' en de ‘solidariteitsbijdrage', wat in de loop van het jaar bijzonder ongelegen kwam.

De minister trok zijn voorstel dan ook in.

Tot eind 2021 zal de NEDC-norm dus nog steeds mogen worden gebruikt, en dat betekent dat er geen haast bij is om voor het eind van het jaar van wagen te veranderen.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier