Archief →

Fiscaal voordeel voor inbreng in getroffen kmo's: deadline 31 augustus 2021!

Natuurlijke personen kunnen dit jaar geld inbrengen in kmo's zwaar getroffen door de corona-maatregelen, in ruil voor een belastingvermindering van 20% op de gedane inbreng.

De kmo moet een omzetverlies van minstens 30% hebben geleden tussen 2 november 2020 en 31 december 2020, in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Deze inbreng moet uiterlijk op 31 augustus 2021 volledig volgestort zijn. Zo niet verliest de investeerder zijn recht op de belastingvermindering. De onderneming heeft tijd tot uiterlijk 31 maart 2022 om de nodige documenten met betrekking tot de inbreng aan de investeerder en aan de administratie te bezorgen.

De FOD Financiën heeft, in zijn omzendbrief 2021/C/70 van 23 juli 2021, bevestigd dat de tax-shelter covid gecumuleerd kan worden met de maximumbedragen die gelden in het kader van de (permanente) tax-shelter-regelingen voor startende ondernemingen of groeibedrijven.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier