Archief →

Abnormaal en goedgunstig voordeel, voordeel alle aard, privégedeelte van de ruimtes, een echt zootje

Verbeelding kent geen grenzen, en dat geldt ook op het vlak van belastingbesparing. Getuige daarvan een zaak, behandeld door het hof van beroep van Luik in een arrest van 20.01.2021.

Een arts met eenmansvennootschap en zijn echtgenote zijn eigenaar van een grond en beslissen op die grond een pand op te trekken dat deels bestemd is voor de uitoefening van het beroep door de echtgenoot. De rest is bestemd voor privédoeleinden.

De akte stelt dat het op te trekken gebouw bestaat uit twee loten, die worden beschreven. Lot 1 bestaat uit de kelderverdieping en de begane grond, bestemd voor de uitoefening van een vrij beroep. Lot 2 bestaat uit de eerste verdieping, bestemd voor privégebruik.

Bij de controle van de facturen stelt de fiscus vast dat uit de bouw van lot 1 blijkt dat de facturen met betrekking tot de bouw van de gemeenschappelijke delen volledig worden betaald door de vennootschap, en met name die welke verband houdt met een akoestische expertise voor een medisch kabinet en een appartement.

De vertrouwelijkheid die vanzelfsprekend inherent is aan een medisch consult legt uiteraard op dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan de akoestiek, maar een aangepaste akoestiek komt tevens de bewoners van het appartement en de gemeenschappelijke delen ten goede.

De kosten worden dan ook deels verworpen en de fiscus gebruikt ze om de betreffende voordelen vast te stellen.

Gevolg:

-  Voor de arts-zaakvoerder, voordeel alle aard, ten belope van 50% van de uitgave ten laste van de vennootschap

-  Voor de echtgenote, algemeen en goedgunstig voordeel ten belope van hetzelfde bedrag en afzonderlijke aanslag.

Besluit: alvorens zich in dergelijke constructies te storten, waarop bepaalde vrije beroepen dol zijn (op basis van onze eigen ervaring), moet men toch even de ins en outs controleren, teneinde een jarenlang fiscaal geschil te vermijden, dat allesbehalve noodzakelijk was.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier