Archief →

Post-Brexit: wat met de dienstenprestaties?

 

1)  Een Belgische onderneming voert een dienst uit voor een Britse onderneming

 

Voor 01.01.2021 was artikel 21, §2 btw-wetboek van toepassing. De dienst was dan ook gelokaliseerd in Groot-Brittannië.

De maatstaf van heffing werd vermeld in rooster 44 van de btw-aangifte, de prestatie diende te worden opgenomen onder code S bij de intracommunautaire opgave en op de factuur diende de term ‘btw verlegd' te worden vermeld.

Vanaf 01.01.2021 is de dienst nog steeds gelokaliseerd in het VK, maar voortaan dient rooster 47 te worden ingevuld, en men hoeft niet langer de prestatie te vermelden in de intracommunautaire opgave. De factuur, opgesteld zonder btw, dient de termen ‘dienst gelokaliseerd in het Verenigd Koninkrijk' te bevatten.

Indien de prestatie een transportdienst omvat, evenals diensten die verband houden met transport, zoals laden en lossen, is de regel van de werkelijke exploitatie van toepassing.

Een voorbeeld: een Belgische vrachtwagen laadt in de haven van Zeebrugge een container voor een Brits bedrijf. De vrachtwagen rijdt van Zeebrugge naar Brussel. De dienst is krachtens artikel 21, §4, 2° btw-wetboek, gelokaliseerd in België.

2)  Een Britse onderneming voert een dienst uit voor een Belgische onderneming

Voorafgaand aan 01.01.2021 was artikel 21, §2 btw-wetboek van toepassing. De dienst was dus gelokaliseerd in België. De Britse onderneming stelde een factuur op zonder btw, met de vermelding ‘btw verlegd', en in hoofde van de Belgische onderneming werd de maatstaf van heffing vermeld in roosters 82 en 88, de verschuldigde btw in rooster 55 en de aftrekbare btw in rooster 59.

Vanaf 01.01.2021 is de dienst nog steeds gelokaliseerd in België en onderworpen aan de Belgische btw, maar zoals in het vorige geval zijn de roosters van de aangifte van de Belgische onderneming niet langer dezelfde.

De maatstaf van heffing moet worden vermeld in roosters 82 en 87, de verschuldigde btw in rooster 56 en de aftrekbare btw in rooster 59.

3)  Een Belgische onderneming voert een dienst uit voor een Britse klant die niet btw-plichtig is

Voorafgaand aan 01.01.2021 was de dienst op basis van artikel 21bis btw-wetboek gelokaliseerd waar de dienstverlener gevestigd was. De dienst was dus gevestigd in België en de Belgische btw werd toegepast op de factuur.

Voor de btw-aangifte was de situatie identiek aan een factuur, gericht tot een Belgische niet-btw-plichtige klant (maatstaf van heffing in rooster 03 en verschuldigde btw in rooster 54).

Sinds 01.01.2021 is de dienst, aangezien de afnemer van de dienst gevestigd is buiten de Europese Unie, gelokaliseerd daar waar de afnemer gevestigd is, en dus in Groot-Brittannië. De factuur wordt bijgevolg opgesteld zonder btw, met de vermelding ‘Dienst gelokaliseerd in het Verenigd Koninkrijk', en  de maatstaf van heffing wordt opgenomen in rooster 47 van de btw-aangifte.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier