Archief →

De persoonlijke bijdrage voor een voertuig mag door de werkgever worden afgetrokken van de VU

Het gebeurt regelmatig dat een werknemer of zaakvoerder een persoonlijke bijdrage betaalt voor de terbeschikkingstelling van een voertuig door zijn werkgever, hetzij via een betaling of door de belasting van een voordeel alle aard.

De belastingadministratie was al te lang van mening dat de werkgever van die bijdrage geen negatieve VU kon maken.

Ze aanvaardde dit echter wel als het gaat om een voordeel alle aard, belast in hoofde van de werknemer of zaakvoerder, wat logisch is, aangezien de administratie hetzelfde niet twee keer kan belasten.

Wanneer het evenwel niet om een VAA gaat, en het dus een persoonlijke bijdrage betreft van de werknemer of zaakvoerder, weigerde de administratie er een negatieve VU va te maken.

De administratie werd reeds op de vingers getikt door de hoven van beroep (Antwerpen (17.05.2011), Brussel (06.12.2017), Bergen (09.11.2018) en Gent (17.12.2019)).

Nu wordt die rechtspraak bevestigd door het Hof van Cassatie in een arrest van 08.01.2021.  Het Hof van Cassatie had reeds in dezelfde zin een uitspraak gedaan in een arrest van 25.06.2020.

Het is maar te hopen dat de fiscus hieromtrent weer tot zinnen komt.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier