Archief →

VAA voertuig in 2021: een explosie?

Onder de invloed van de elektrische en herlaadbare hybride voertuigen en de nieuwe geldende regels, is de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuwe voertuigen die in 2020 werden ingeschreven, gedaald met 8%.

Dat nieuws heeft onvermijdelijk een impact op de berekening van het voordeel alle aard, omdat het wordt gebruikt bij de berekening van de reële CO2-uitstoot van het voertuig, in tegenstelling tot de gemiddelde uitstoot.

Het VAA van een voertuig dat een vennootschap kosteloos ter beschikking stelt van een zaakvoerder of personeelslid, hangt af van de catalogusprijs, het brandstoftype, de CO2-uitstoot en de leeftijd van het voertuig. Om het VAA te bepalen, wordt de CO2-uitstoot vergeleken met een referentie-uitstoot.  Het basispercentage van deze referentie-uitstoot bedraagt 5,5%. Per gram CO2 extra neemt dit percentage toe met 0,1% (tot maximaal 18%); per gram CO2 minder daalt het met 0,1% (tot minimaal 4%).

De CO2-referentie-uitstoot wordt jaarlijks herzien afhankelijk van de evolutie van de gemiddelde uitstoot van de nieuwe voertuigen die in België werden ingeschreven tussen 01.10 en 30.09. Bij de invoering van de regeling in 2012 ging men ervan uit dat die referentie-uitstoot elk jaar zou dalen en dat was ook het geval tot in 2018.  Sinds 2019 is het door de populariteit van de SUV's evenwel gestegen.

Een nieuwe formule leidde tot een lagere CO2-uitstoot. De inwerkingtreding van een nieuwe formule op 01.01.2020 heeft de aftrek van de wagenkosten iets sterker beperkt. De ondernemingen hebben zich aangepast door het gebruik van (plug-in)- en elektrische hybrides te stimuleren.

De berekeningsformules voor het (jaarlijkse) VAA zijn voor 2021 de volgende:

-  Diesel: VAA = [5,5 % + (CO2 - 84) × 0,1 %] × (cataloguswaarde × correctie afhankelijk van de leeftijd van het voertuig*) × 6/7

-  Benzine, LPG, CNG: VAA = [5,5 % + (CO2 - 102) × 0,1 %] × (cataloguswaarde × correctie afhankelijk van de leeftijd van het voertuig *) × 6/7

-  Elektrisch: VAA = 4 % × (cataloguswaarde × correctie afhankelijk van de leeftijd van het voertuig*) × 6/7

* Correctie afhankelijk van de leeftijd van het voertuig: van 13 tot 24 maanden = 94 %; van 25 tot 36 maanden = 88 %; van 37 tot 48 maanden = 82 %; van 49 tot 60 maanden = 76 %; vanaf 61 maanden = 70 %.

In 2021 spelen verschillende factoren in de tegenovergestelde richting: terwijl de leeftijd van het voertuig het bedrag van het VAA elk nieuw jaar doet dalen, doet de referentie-uitstoot het stijgen, net als het gebruik van de nieuwe CO2-berekeningsnorm.

Men kan het dus niet hebben over een explosie, en dient het resultaat geval per geval te bekijken.

Een oude wagen vervangen door een nieuwe die duidelijk minder vervuilt, zal dus toch tot gevolg hebben dat het bedrag van het VAA toeneemt.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier