Archief →

Het btw-voorschot voor de maand december wordt opgeschort voor 2020

In principe zijn de btw-kwartaalaangevers, maar ook de maandaangevers, ertoe gehouden om ten laatste op 24.12.2020 een voorschot te betalen op de btw die ten laatste tegen 20.01.2021 dient te worden voldaan. Dit houdt verband met de btw van de maand december (maandaangevers) of van het vierde kwartaal, dat loopt van 01.10.2020 tot 31.12.2020 (kwartaalaangevers).

Voor 2020 werd in juli een derde coronawet goedgekeurd, waarvan een van de maatregelen de uitzonderlijk vrijstelling betreft om het btw-voorschot te betalen in december van dit jaar.

Extra zuurstof voor de schatkist, want de btw in verband met december of het vierde kwartaal dient ten laatste op 20.01.2021 te worden betaald.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier