Archief →

E-commerce: het Moss-systeem wordt uitgebreid

Het Moss-systeem (Mini One Stop Shop) werd op Europees niveau ingevoerd om de verplichtingen van btw-plichtigen te vereenvoudigen die grensoverschrijdende verrichtingen uitvoeren met particulieren van andere lidstaten.

Zij dienden zich van tevoren als btw-plichtige te laten registeren in het land van hun klant, wat het een en ander flink ingewikkelder maakte.

In het Moss-systeem vult de belastingplichtige in de eigen staat een elektronische aangifte in voor alle diensten in alle lidstaten waarin hij niet gevestigd is.

Dat systeem hield echter slechts verband met elektronische diensten, telecommunicatiediensten of radio- en televisie-uitzendingen.

Vanaf juli 2021 werd het Moss-systeem uitgebreid.

Ondernemingen die goederen online verkopen en grensoverschrijdende diensten aanbieden aan particulieren van andere lidstaten (boven op telecommunicatiediensten, radio- en televisie-uitzendingen en elektronische diensten) kunnen al hun btw-verplichtingen dan ook vervullen via een Moss-aangifte.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier