Archief →

Ecologische maatregelen vallen niet altijd onder het verlaagde btw-tarief

In deze moeilijke tijden investeert men beter in projecten die goed zijn voor de planeet dan in vervuilende energie.

Heel wat woningen worden nog verwarmd met een verwarmingsketel en mazouttank.

Het is veel rendabeler en minder vervuilend om dat systeem te vervangen door verwarming op elektriciteit, of beter nog, een warmtepomp. Er bestaan uiteraard andere systemen, zoals geothermie, maar dat is niet voor iedereen een optie omdat men er veel ruimte voor nodig heeft.

Als uw huis ouder is dan 10 jaar, dan hebt u er alle belang bij om na te denken over hoe u uw verwarmingssysteem wil gaan vervangen.

Het tarief van 6% is immers slechts geldig voor verbouwings- en renovatiewerken.

De ontmanteling van een mazoutketel beantwoordt echter niet aan die definitie, want in dat het geval gaat het niet om verbouwings- en renovatiewerken en is het tarief van 21% van toepassing, zelfs als uw huis ouder is dan 10 jaar.

Vandaar het volgende voorstel: het afbreken van de mazouttank en het verwijderen van de ketel opnemen in een ruimer project dat bestaat in de renovatie van het verwarmingsgedeelte van uw woning, waarbij u uw mazoutketel vervangt door een warmtepomp (die niet alleen warmte, maar ook koude levert) waarbij uw mazoutketel wordt gedemonteerd en de bodem waarop die zich bevond, wordt gereinigd.

In dat geval gaat het niet langer om gewone afbraak, maar om een renovatie van het verwarmingssysteem met bodemsanering en renovatie van de kelder waar de mazoutketel zich bevond.

Op het volledige project is in dat geval 6% van toepassing, in plaats van de 21% die in het andere geval zouden zijn gefactureerd.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier