Archief →

Investeringen aanmoedigen door de verhoging van de investeringsaftrek

Om te vermijden dat geplande investeringen door kmo's en zelfstandigen worden stopgezet, besliste de Kern van vrijdag 12 juni om de investeringsaftrek te verhogen tot 25%.

Dat betekent dat een onderneming die tussen 12 maart en 31 december 2020 investeert, naast de afschrijvingen, 25% van deze investeringen in mindering kan brengen van de belastbare basis (in plaats van de 20% die voorheen van toepassing was).

Daarnaast zal ook de stock van de verhoogde investeringsaftrek van 20%, aangelegd in boekjaar 2019, voor twee jaar overdraagbaar zijn in plaats van slechts één jaar. 

Deze bepaling werd gepubliceerd in het Staatblad van 23.07.2020 in de wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (Corona III).

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier