Archief →

Beperkingen op de multidisciplinaire activiteiten van boekhouders

België werd nog maar eens veroordeeld door het Europees Hof van Justitie (EHJ).

In een arrest van 27.02.2020 (zaak C-384/18), heeft het Hof België inderdaad veroordeeld wegens een ernstige inbreuk op het Europese recht, aangezien het "door een verbod in te stellen op het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder en die van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar dan wel bancaire activiteiten en activiteiten van financiële dienstverlening, en door de kamers van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten toe te staan het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder en elke ambachts-, landbouw- en handelsactiviteit te verbieden, de verplichtingen niet is nagekomen die op deze lidstaat rusten krachtens artikel 25 van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt en artikel 49 VWEU".

Niet alleen de uitspraak is scherp, maar ook op het vlak van de kosten in het Hof niet mals: "Het Koninkrijk België wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van de Europese Commissie".

In onderhavige zaak ging het niet om een beroep dat was ingesteld door een boekhouder die op heterdaad werd betrapt, maar om een procedure die werd opgestart door de Europese Commissie.

De beroepsinstituten voor boekhouders (BIBF, IAB en IBR) hanteren een sterk protectionistische visie op de activiteit van hun leden, uit naam van hun zelfstandigheid.

‘Confraternele' controles zijn legio en worden uitgevoerd door ... concurrerende collega's, die tevens lid zijn van voorgemelde instituten.

Er wordt niets anders aanvaard dan de normen die hogerop worden vastgelegd en zijn bekrachtigd door de politieke overheid.

De werkwijze, bij te houden documenten, relaties met cliënten, al dan niet toegestane activiteiten, opleidingen, ... alles wordt gereglementeerd en sommigen voelen zich soms weleens beknot in een vrij, zelfstandig beroep, waarin alles door het Instituut wordt opgelegd.

Dat choqueerde de ambtenaren van de Europese Commissie, die een vordering instelden tegen België met zijn al te strenge voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van boekhouder.

Wat zullen de beroepsinstituten voor boekhouders doen, nu het scherpe arrest van het Hof gevallen is?

Hun deontologie aanpassen, of voortdoen zoals in het verleden?

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier