Archief →

De fiscale documenten beschikbaar via eBox vanaf 1 oktober 2019

Het koninklijk besluit van 11 september 2019 heeft de artikelen 136/1 en 136/2 van het KB/WIB 92 gewijzigd betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten.

De wet van 27 februari 2019 inzake uitwisseling van berichten via de eBox biedt aan de burger de mogelijkheid om de communicatie met de federale overheidsdiensten gecentraliseerd te laten verlopen via de eBox. De FOD Financiën heeft besloten dat zijn communicatie met de burgers ook via eBox zal verlopen.

In eerste instantie gaat het enkel om communicatie met betrekking tot het aanslagbiljet inzake inkomstenbelastingen.

De eBox is te activeren op de website www.mye-box.be

De activatie van de eBox markeert de uitdrukkelijke toestemming van de belastingplichtige voor de elektronische verzending van het aanslagbiljet. Een validatie van het email-adres is vereist.

Dit akkoord kan op om het even welk moment worden ingetrokken.

Zo zal de belastingplichtige een bericht ontvangen via de eBox zodra zijn aanslagbiljet beschikbaar wordt gesteld op MyMinfin. Als de eBox niet geactiveerd wordt, dan ontvangt men zijn documenten van de FOD Financiën per brief (de documenten zullen niet meer raadpleegbaar zijn op de online bankingapps via Zoomit).

Andere documenten, zoals deze van de RVA, Sigedis, zijn ook beschikbaar op eBox.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier