Archief →

Elektronische btw-aangifte voor iedereen verplicht vanaf eerste kwartaal van 2009

Alle btw-plichtigen die elk kwartaal hun btw-aangifte indienen hebben bericht ontvangen van de FOD Financiën dat ze vanaf het eerste kwartaal van 2009 ieder kwartaal hun btw-aangifte, klantenlisting en een opgaaf van intracommunautaire leveringen moeten indienen via de toepassing INTERVAT die toegankelijk is via de portaalsite van de FOD Financiën (http://minfin.fgov.be/portail2/fr/e-services/index.htm).

 

De volgende kwartaalaangifte die ingediend moet worden voor 20.04.2009 zal dus via Intervat verstuurd moeten worden.

 

Wat het jaarlijkse listing van btw-plichtige klanten betreft, zal de verplichting om Intervat te gebruiken maar van kracht gaan voor de verrichtingen van 2009, dus op 31.03.2010.

 

Voor intracommunautaire verrichtingen zal de eerste via Intervat in te dienen opgaaf betrekking hebben op de verrichtingen in het tweede kwartaal van 2009.

 

Om gebruik te maken van Intervat hoeft men zich niet op voorhand te registreren of een toegangsverzoek in te dienen. Men heeft enkel een Isabel-, Globalsign- of Certipost-certificaat nodig. Wie daarover echter niet beschikt kan zijn elektronische identiteitskaart gebruiken in een identiteitskaartlezer die men aansluit op een USB-poort van zijn computer. Deze laatste oplossing die ook geldig is voor het indienen van belastingaangiftes via internet (Tax-on-web en Vensoc) is het goedkoopst en eenvoudigst. Een kaartlezer kost nauwelijks 15 euro.

 

De datum van aangifte kan voortaan niet meer betwist worden aangezien het systeem 24/24 en 7/7 bereikbaar is en de administratie een ontvangstbevestiging zendt. Zo spaart u ook twee Priorzegels per zending uit.

 

Een derde (doorgaans een boekhouder) kan in uw plaats een aangifte, klantenlisting of opgaaf van intracommunautaire leveringen indienen.  Hij moet dan wel een mandaat kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij gemachtigd is om de periodieke btw-aangiften, klantenlisting en opgaven van intracommunautaire leveringen in uw naam in te dienen.

 

Een werknemer van een boekhoudkantoor of van de btw-plichtige kan die aangifte eveneens indienen.

 

Het indienen door een derde stelt evenwel een probleem. Alleen die derde heeft immers toegang tot Intervat om de ingediende documenten te raadplegen. De problemen beginnen als men verandert van boekhouder of de betrokken werknemer ontslaat.

 

De indiener is misschien gemakkelijk te identificeren, maar de administratie bekommert zich niet om de vraag of de btw-plichtige verantwoordelijk is voor de aangifte die door een derde is ingediend.

 

Gevallen van fraude worden wel snel ontdekt dankzij het certificaat of de elektronische identiteitskaart, maar de toekomst zal ons vertellen wie de fouten bij het invoeren in z'n nek krijgt geschoven.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier