Archief →

Beroepsverliezen: het gevaar situeert zich op procedureniveau

Een vennootschap, handelaar of beoefenaar van een vrij beroep hebben gedurende verschillende jaren beroepsverliezen ingeschreven die ze in hun opeenvolgende belastingaangiften overdroegen. De belastingadministratie oefent geen enkele controle uit en plotseling nodigt ze zichzelf uit om een controle over het afgelopen boekjaar uit te voeren.

 

Bij die gelegenheid buigt ze zich over beroepsverliezen uit de voorgaande jaren waarvan de oorsprong verschillende jaren teruggaat.

 

Heeft ze dat recht? Kunnen beroepsmatige verliezen uit voorgaande jaren niet slechts onderzocht worden binnen dezelfde termijn als de inkomsten van het jaar in kwestie?

 

Deze vraag werd aan het Grondwettelijk Hof gesteld. In een arrest van 20.11.2008 heeft het Hof alle hoop weggenomen bij de betrokken belastingplichtigen: “Wanneer een beroepsverlies van een vorig belastbaar tijdperk in mindering wordt gebracht, slaat het onderzoek door de administratie op het aanslagjaar waarvoor dat verlies werd aangegeven. Behoudens in geval van tijdige betwisting van de aangifte van de vorige aanslagjaren, kan het onderzoek de aftrek in een vorig aanslagjaar niet in het geding brengen. Aangezien de aftrek van een beroepsverlies van een vorig belastbaar tijdperk de vaststelling van het belastbaar inkomen in het betreffende aanslagjaar beïnvloedt, is het niet kennelijk onredelijk dat de controle voor dat aanslagjaar zich tot die aftrek uitstrekt. Het feit dat de aftrek van een beroepsverlies over meerdere jaren wordt gespreid, biedt derhalve een objectieve en redelijke verantwoording voor het feit dat de controle op die aftrek zich over meerdere jaren uitstrekt.

 

Daarmee is definitief duidelijk dat wanneer men de aftrek van beroepsverliezen vordert die men jaar na jaar heeft overgedragen men het voordeel van de ‘gereduceerde' termijn voor het onderzoek van de rekeningen verliest.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier