Archief →

Termijn voor herbelegging van meerwaarden: een jaar extra in geval van gedwongen meerwaarden in vergelijking met de vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden

Een fabriekshal gaat op in vlammen. De eigenaar die de hal gebruikte voor beroepsdoeleinden ontvangt een schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij waarvan het bedrag hoger is dan de fiscale restwaarde van de fabriekshal. Het verschil tussen de schadevergoeding en de fiscale restwaarde vormt dus een gedwongen meerwaarde.

 

Deze gedwongen meerwaarde is een belastbaar inkomen in hoofde van onze eigenaar, maar geen winstbestanddeel van het jaar. Ze profiteert immers van het gespreide belastingregime dat artikel 47 WIB/92 voorziet.

 

Om te kunnen genieten van deze gespreide belasting moet onze eigenaar het bedrag van de schadevergoeding opnieuw investeren in afschrijfbare vaste activa, wat hem toelaat om de meerwaarde te laten belasten al naargelang de geboekte afschrijvingen op de door herbelegging verkregen activa.

 

Om te kunnen profiteren van dat gunstregime moet de herbelegging uitgevoerd worden binnen een bepaalde termijn.

 

In geval van gedwongen meerwaarden verloopt de herbeleggingstermijn drie maanden na het einde van de belastbare periode waarin de schadevergoeding werd verkregen.

 

Als het om een vrijwillig verwezenlijkte meerwaarde ging, zou de berekening van drie jaar op een andere manier gebeuren.

 

Artikel 47/40 van de administratieve commentaar voorziet immers dat de termijn van drie jaar begint te lopen vanaf de eerste dag van het belastbaar tijdperk waarin de meerwaarde werd gerealiseerd.

 

Als men z'n berekeningen maakt, betekent dit dus dat de gedwongen meerwaarden een jaar extra hebben voor de herbelegging in vergelijking met de vrijwillig verwezenlijkte meerwaarde.

 

De redenering is dezelfde als de herbelegging de vorm aanneemt van de bouw van een gebouw, schip of luchtvaartuig, in welk geval de termijn van drie jaar op vijf jaar wordt gebracht.

 

Nog een laatste opmerking: vergeet niet om ieder jaar formulier 276K bij de belastingaangifte te voegen. Dat formulier laat toe om de herbelegging en de gespreide meerwaardebelasting te volgen.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier