Archief →

Aftrek van autokosten in functie van CO2-uitstoot: de boetes zijn op komst

De aftrek van autokosten in de vennootschap beantwoordt sinds 01.04.2007 voor nieuwe voertuigen en sinds 01.04.2008 voor alle voertuigen aan een nieuwe beperkingsregeling die varieert in functie van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig (nieuw art. 198bis WIB/92).

 

De beroepskosten met betrekking tot het gebruik van die voertuigen kunnen slechts voor 60 tot 90 % (i.p.v. de traditionele 75 %) worden afgetrokken afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig.

 

Het doel van deze maatregel mag dan loofwaardig zijn (bedrijven ertoe aanzetten om hun personeel uit te rusten met minder vervuilende wagens), de toepassing ervan ligt een stuk moeilijker.

 

-  We zien niet waarom een werkgever een goede medewerker niet zal aannemen omdat hij in zijn vergoedingspakket een voertuig wilt dat meer vervuilt dan de norm voorschrijft. Een aantal grote werkgevers hebben nochtans niet geaarzeld om dat bezwaar te omzeilen. De werknemer moet het voertuig kiezen uit een gamma van weinig vervuilende wagens, en hij zal dan de keuze hebben: ... opties die de aankoopprijs van de wagen de hoogte in kunnen jagen of zijn image, zonder het raken aan zijn vervuilingscoëfficiënt.

-  Artikel 198bis heeft betrekking op alle beroepskosten die betrekking hebben op het gebruik van (gemengde) voertuigen, uitgezonderd de brandstofkosten. De werkgever die de verplaatsingskosten van zijn personeelsleden terugbetaalt zal dan ook alles moeten doen om aan te tonen met welk voertuig zijn werknemers de terugbetaalde kilometers hebben afgelegd. De minister van financiën bevestigde deze interpretatie in zijn antwoord op een parlementaire vraag;

-  Met de aan derden terugbetaalde kosten kan men ook taxikosten bedoelen. De staatssecretaris voor fraudebestrijding meende in een antwoord op een vraag van een parlementslid dat de taxikosten niet bedoeld worden door artikel 198bis en dat ze onderworpen blijven aan de aftrekbeperking van 75 %.

 

Naast het administratief probleem dat die maatregel meebrengt voor de werkgevers-vennootschappen, kan men vaststellen dat de algemene aard ervan het ook vaak onuitvoerbaar en zelfs oncontroleerbaar maakt voor de fiscus.

 

Het probleem voor de taxikosten lijkt opgelost, maar de werknemer wiens gezin over twee wagens beschikt heeft er alle belang bij om zijn baas te plezieren en aan te geven dat hij de kleine weinig vervuilende gezinswagen gebruikt voor de noden van zijn werkgever in plaats van zijn energieverslindende limousine aangezien zijn baas hem toch maar het forfait van 0,3096 euro/km terug zal betalen om iedere betwisting van de belastingen te vermijden.

 

Hoe zal de belastingadministratie die er al niet in slaagt de gebruikelijke aangiftes te controleren, de gronden van deze aftrek voor het gebruik van wagens van derden gaan controleren?

 

Het loofwaardige principe ten spijt zal deze maatregel in de nabije toekomst onmogelijk gecontroleerd kunnen worden door de handlangers van de fiscus.

 

Er is ten slotte een feitelijk element waarmee de staat haar doel zal bereiken: de duizelingwekkend hoge brandstofprijzen die een hele tijd zullen aanhouden. Rondrijden met een kleine bedrijfswagen mag dan al lullig lijken en niet meteen gelden als statussymbool, het is vandaag een trend om met zo'n wagen full option rond te rijden waardoor artikel 198bis het doel kan bereiken dat de fiscus had vooropgesteld…

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier