Archief →

Bewaren van boeken en boekhoudkundige documenten: voortaan niet langer dan 7 jaar

Het bewaren van boeken en boekhoudkundige documenten berust in België op verschillende wetgevingen.

 

Zo moet men het wetboek van inkomstenbelastingen, het btw-wetboek en de wet van 7 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen respecteren.

 

Het probleem is dat deze wetgevingen verschillende termijnen voorschrijven; de langste (10 jaar) is die in het boekhoudrecht.

 

De twee fiscale wetgevingen (WIB/92 en btw-wetb.) werden reeds geharmoniseerd voor wat de maximumtermijnen van controleprocedures door de belastingadministraties betreft. De termijn bedroeg dus maximum 7 jaar op basis van de btw-wetgeving.

 

We hebben reeds gewezen op het chaotisch karakter van de Belgische wetgeving: waarom een termijn van 10 jaar opleggen voor de boekhouding, terwijl de belastingadministratie voldoening neemt met een termijn van 7 jaar?

 

De wet houdende diverse bepalingen (I) van 8 juni 2008 heeft een einde gemaakt aan deze typisch Belgisch verhaal. De termijn in het boekhoudrecht die de artikelen 6 en 8 van de wet van 17 juli 1975 voorzien werd teruggebracht tot 7 jaar.

 

Eindelijk een beetje coherentie!

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier