Btw - Bijzondere aangifte 629: wijziging van betalingstermijn

In het kader van de steunmaatregelen rond het coronavirus wordt de betalingstermijn voor de bijzondere aangiften 629, met betrekking tot het eerste kwartaal van 2020, verlengd tot 20 juni 2020 (deze termijn was oorspronkelijk gepland voor 20 april 2020). Bron : FOD Financiën - 27.03.2020 Verder lezen →

Geen btw bij schenken medische hulpgoederen aan ziekenhuizen

Bedrijven die voorraden van medische hulpgoederen schenken aan ziekenhuizen en zorginstellingen zijn daarop geen btw verschuldigd. Dat heeft vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo beslist. … Normaal kan de belastingplichtige de btw alleen aftrekken bij een verkoop van goederen, niet bij een schenking … Verder lezen →

Coronavirus - Bijkomende steunmaatregelen: vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. … De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen … Verder lezen →

De FOD Financiën heeft de lijst met voertuigen gepubliceerd die worden beschouwd als valse hybrides

Een valse hybride is een gemengd plug-in voertuig (oplaadbaar via een externe energiebron) waarvan de batterijcapaciteit lager ligt dan 0,5 kWH of waarvan de CO2-uitstoot hoger ligt dan 50 g/km. … Sinds 01.01.2020 dient men zich voor de berekening van het VAA en de fiscale aftrekbaarheid van deze voertuigen te baseren op de CO2-uitstoot van … Verder lezen →

Wat moet het financiële plan bevatten, de nieuwe hoeksteen van de BV in het WVV?

De oprichters zien erop toe dat de besloten vennootschap bij de oprichting over een eigen vermogen beschikt dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid (art.5:3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen) … Verder lezen →

De aftrek van brandstofkosten door autoverkopers

De regels inzake de aftrek van autokosten zijn niet identiek vanuit het standpunt van de inkomstenbelasting en dat van de btw. … In de btw-wetgeving is de regel eenvoudig, en wordt hij uiteengezet in artikel 45 van het wetboek: krachtens §2 daarvan, "mag de aftrek in geen geval hoger zijn dan 50 pct. van de betaalde belasting" … Verder lezen →

Brexit : gevolgen voor btw

Sinds 1 februari maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie (EU). Dit brengt belangrijke fiscale gevolgen met zich mee. … De terugtrekkingsovereenkomst voorziet echter in een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. … Tijdens deze periode blijven dezelfde regels gelden als voor een EU-lidstaat … Verder lezen →

"Cash for car" vernietigd door het Grondwettelijk Hof

De wet die de mogelijkheid bood om af te zien van zijn bedrijfswagen in ruil voor cash was geen lang leven beschoren. Het Grondwettelijk Hof vernietigde ze immers nauwelijks twee jaar na de inwerkingtreding ervan. Het systeem kende geen groot succes bij de betrokken werknemers … Verder lezen →

BTW : uitbreiding toepassingsgebied btw bij esthetische ingrepen

Esthetische ingrepen zijn onder bepaalde voorwaarden aan de btw onderworpen. Het gaat om de volgende behandelingen: … behandelingen, uitgevoerd door een onafhankelijke arts zonder onderneming, in een eenmanszaak of in een professioneel bedrijf met of zonder rechtspersoonlijkheid … medische zorgen en alle diensten die nauw verband houden … Verder lezen →

Elektrische fietsen tegen 6%: een loze belofte?

Herinnert u zich de pompeuze aankondiging van de toepassing van het btw-tarief van 6% op de verkoop van elektrische fietsen? … In mei 2019 schreven we nog dat het in verkiezingstijd en gelet op de klimaatbeweging een goede zaak is om wetten uit te vaardigen die ecologisch lijken … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier