Fusie door overneming door een andere vennootschap: hoe zit het met de aftrek van risicokapitaal voor investeringen?

Als er een fusie in fiscale neutraliteit plaatsvindt, geldt er een fiscale vrijstelling van de gehele operatie die bestaat uit een uitstel van eventuele meer- of minderwaarden die na de fusie zouden worden vastgesteld. De fiscale neutraliteit impliceert dus dat de overnemende vennootschap alle rechten en verplichtingen van de overgenomen … Verder lezen →

Werken in het buitenland of wanneer bepaalde ambtenaren de procedure proberen te gebruiken om de bewijslast om te keren

In een vorig artikel hebben we u gewezen op de bewijzen die men moet bijhouden en voorleggen wanneer een ambtenaar van de belastingadministratie betwist dat men in het buitenland werkt en meteen van de gelegenheid gebruikmaakt om de vergoedingen die reeds in het buitenland werden belast nog eens in België te belasten … Verder lezen →

De huur in een keer betalen

Een vennootschap huurt een gebouw dat toebehoort aan de zaakvoerder. De vennootschap neemt de huur in een keer op zich en schrijft dit bedrag in op de rekening-courant van de zaakvoerder. … Hoe moet men die verrichting analyseren? … Een eerste voorzorg die men moet nemen: de huurovereenkomst moet afgesloten worden tussen de … Verder lezen →

Maaltijdcheques: een en ander staat nog te veranderen in 2009

Veel mensen in België worden uitbetaald in maaltijdcheques. Als u aan de kassa in een supermarkt aanschuift, kunt u vaststellen dat er heel wat mensen hun boodschappen met maaltijdcheques betalen. … Het systeem is erg voordelig omdat de werknemer – of bedrijfsleider – niet wordt belast op het bedrag van de cheque en de werkgever … Verder lezen →

Beperking van de fiscale aftrek van bedrijfsvoertuigen in functie van CO2: ook voor voertuigen die op LPG rijden?

Onder het voorwendsel van milieubescherming zagen de afgelopen jaren een aantal belastingen en belastingverminderingen het levenslicht. … Het doel ervan is lovenswaardig, maar de uitvoering laat iedereen op z'n honger zitten. … Drie voorbeelden: … - Een Zweeds automerk promoot een aantal van zijn voertuigen die op … Verder lezen →

Laattijdig opgesteld factuur: betwisting, aftrek?

U ontvangt een factuur voor goederen of diensten die een jaar of langer geleden werden geleverd? Moet u die factuur betalen of kunt u ze weigeren? … We kregen het antwoord via de wet van 10 juni 1998 waarin stond dat de verjaringstermijn 10 jaar bedraagt. Zo'n factuur kan dus zelden redelijkerwijs worden betwist … Verder lezen →

Investeringsreserve versus notionele interestaftrek

Sinds de invoering van de notionele interestaftrek heeft de investeringsreserve heel wat van zijn aantrekkingskracht verloren. … Om er aanspraak op te maken moet men voldoen aan de voorwaarden van artikel 215 WIB/92 om gekwalificeerd te worden als KMO, terwijl de notionele interestaftrek voor álle ondernemingen geldt, zowel de grote … Verder lezen →

Geen voorziening voor risico's en lasten voor investeringen !

Een provisie voor risico's en lasten kan enkel aangelegd worden voor kosten die scherp omschreven verliezen of kosten die volgens de aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn en op het resultaat drukken. Dergelijke voorziening kan niet aangelegd worden voor renovatiewerken, in casu betonneringswerken aan de vloer van een … Verder lezen →

Wanneer een handelaar dienst doet als Bancontact

Het risico van geldoverdracht, op een hold-up en de kosten van afname bij geldautomaten maken dat klanten steeds vaker contant geld ophalen bij winkeliers, supermarkten of bij de apotheker. … Dat biedt een wederzijds voordeel: minder geld voor winkeliers, geen kosten voor hen (Bancontact rekent een forfait aan voor elke verrichting) en … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier