Archief →

De afschaffing van de forfaitaire btw-regeling

Vanaf 01.01.2022 kunnen beginnende zelfstandigen niet langer een beroep doen op de forfaitaire btw-regeling. Vanaf 01.01.2028 zullen alle forfaitaire btw-regelingen verdwenen zijn.

Ter herinnering, de forfaitaire regeling bestaat erin dat de omzet niet op basis van de verkopen wordt bepaald, maar op basis van de aankopen. De aankopen vinden doorgaans plaats met factuur, terwijl de verkopen slechts worden geregistreerd wanneer daarvoor een systeem aanwezig is, en men het bovendien ook niet vergeet…

Het zijn dus de beroepen waarin vooral contant geld omgaat die het vaakst gebruikmaken van de forfaitaire regeling, en dan hoofdzakelijk kleine handelszaken.

Het gaat dan om kleinhandelaars in algemene voedingswaren, slagers en spekslagers, brood- en banketbakkers, caféhouders, kappers, kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers, apothekers, consumptie-ijsbereiders, schoenherstellers, exploitanten van frietkramen, kleinhandelaars in diverse textiel- en lederwaren, foornijveraars en kleinhandelaars in kranten en tijdschriften.

Men moet niet alleen tot die activiteitensectoren behoren, maar daarnaast dient men ook aan bepaalde voorwaarden te beantwoorden: men moet sinds 01.01.2020 een natuurlijke persoon zijn; de jaaromzet mag niet meer bedragen dan 750.000 euro excl. btw en men moet zijn omzet voor te minste 75% realiseren via particulieren, dus zonder de verplichting om een factuur uit te reiken. Men hoeft niet te beschikken over een geregistreerd kassasysteem.

Vanaf de hierboven vermelde data moeten alle belastingplichtigen een boekhouding voeren aan de hand waarvan ze hun inkomsten kunnen vaststellen en aangeven.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier