Archief →

Kmo: de investeringsaftrek optimaliseren

De investeringsaftrek voor kmo's in de zin van artikel 1:24 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen is in 2020 en 2021 uitermate interessant.

Het percentage van 25% is van toepassing op vaste activa die werden verworven of tot stand gebracht tussen 12.03.2020 en 31.12.2022.

Dat betekent dat een investering het, naast de doorgevoerde afschrijving, mogelijk maakt om 25% van de kostprijs ervan af te trekken van de belastbare winst.

Bepaalde investeringen komen weliswaar niet in aanmerking, zoals wagens, investeringen voor privégebruik of vaste activa die worden verhuurd aan derden, die deze niet voor hun economische activiteit gebruiken.

Indien u echter beslist om een pand te bouwen of te renoveren dat zal worden gebruikt voor de beroepsdoeleinden van uw vennootschap, kan het voordeel uitermate interessant zijn, vooral indien u naast de aankoopkosten ook alle bijkomende kosten activeert, zoals de erelonen van de architect of de kosten van de authentieke aktes.

Krachtens artikel 61/67 van de COM WIB is het immers zo dat de aanschaffingsprijs, naast de aankoopprijs ook de bijkomende kosten omvat zoals invoerrechten en andere inklaringskosten, vervoerkosten, niet aftrekbare BTW, installatiekosten (b.v. kosten van plaatsing, van montage, van aansluiting aan energiebronnen enz.), kosten van studies, expertise, opmeting, plannen enz., honoraria van notarissen, architecten, registratie- of andere soortgelijke rechten enz., zelfs indien die kosten de intrinsieke waarde van die activa niet verhogen.

Die kosten zijn vaak aanzienlijk.

U had ze onmiddellijk in rekening kunnen brengen, maar door ze te activeren, trekt u niet alleen de afschrijving af over dezelfde duur als het onroerend goed, maar geniet u bovendien ook van de investeringsaftrek ten belope van 25%.

Dat heeft bovendien tot gevolg dat het eigen vermogen van uw vennootschap wordt versterkt, waardoor haar zichtbaarheid interessanter wordt voor derden met wie u contracten afsluit.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier