Archief →

Controleverslag beschikbaar in MyMinfin

In het kader van haar missie, voert de FOD Financiën gerichte controles uit op de fiscale situatie van belastingplichtigen.

Na afloop van de controle, stellen we een verslag op over het verloop van de controle, de gecontroleerde elementen en, indien van toepassing, het resultaat van de controle.

Werd u onlangs gecontroleerd?

Als de controle werd afgesloten na 8 januari 2021, kunt u dit verslag raadplegen via MyMinfin (identificeer u > tabblad ‘Mijn documenten' > selecteer ‘Controleverslag').

Hebt u een vraag over uw verslag of merkt u een fout op?

Neem dan contact op met de medewerker die bevoegd is voor uw controle.

Als u niet over deze informatie beschikt, richt u dan tot het Contact Center.

Als u een boekhouder hebt, zal die geen toegang hebben tot dit verslag. U kunt het wel gemakkelijk downloaden en naar uw boekhouder doorsturen.

Bron : FOD Financiën - 08.01.2021

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier