Tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca

Op 6 juni 2020 heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het btw-tarief dat van toepassing is op sommige restaurant- en cateringdiensten te verlagen. Dit koninklijk besluit zal in werking treden op maandag 8 juni 2020 maar zal pas in de loop van deze week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden … Verder lezen →

Een fiscale maatregel om voorafbetalingen aan te moedigen

Het wetsvoorstel houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie past tijdelijk de berekening aan van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen van de inkomstenbelasting. … Zelfstandigen en bedrijven die tijdig voorafbetalingen doen, kunnen in normale omstandigheden rekenen op een … Verder lezen →

Door het coronavirus is de wetgever de pedalen kwijtgeraakt

Uiteraard was de noodsituatie op gezondheidsvlak primordiaal en dit artikel gaat daar niet over. … Maar de wetgever, die verantwoordelijk is voor het vennootschapsrecht, en zijn collega, die over de belastingen gaat, zouden het maar eens beter eens met elkaar worden. … In het Staatsblad van 09.04 … Verder lezen →

Fiscale behandeling van werkloosheidsuitkeringen en eventuele aanvullende vergoedingen ingevolge tijdelijke werkloosheid

Door de Covid-19- pandemie betaalt de staat werknemers die in lockdown zaten, en dus niet konden gaan werken, een tijdelijke werkloosheidsuitkering uit. … Dat gold eveneens voor zelfstandigen die zich in dezelfde situatie bevonden en konden genieten van het overbruggingsrecht … Verder lezen →

Inbreng in nijverheid in het nieuwe WVV

De inbreng in nijverheid wordt toegestaan door het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. … Artikelen 5:10 en 6:11 van het WVV bepalen het volgende: "In geval van overlijden, onbekwaamheid of enige andere vreemde oorzaak waardoor de schuldenaar van een inbreng in nijverheid definitief in de onmogelijkheid verkeert om zijn … Verder lezen →

6 % BTW op levering, intracommunautaire verwerving en invoer van beschermingsmiddelen van 4 mei tot 31 december 2020

Ter bevordering van het aanbod voor iedereen van goederen die nodig zijn voor de naleving van de preventieve maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie, heeft de Ministerraad op 2 mei jl. beslist een koninklijk besluit goed te keuren tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de btw-tarieven … Verder lezen →

Medische prestaties via de telefoon: wat met de btw?

Door de epidemie van het Coronavirus raden de overheid en de medische wereld steeds vaker aan om medische raadplegingen telefonisch of via het internet te laten plaatsvinden. … Het klopt dat het misschien niet langer ‘cool' is om in je auto te stappen om naar een wachtzaal te rijden waar andere zieken zitten van wie men niet weet wat ze … Verder lezen →

Vereffenen van je vennootschap: let op voor latente schulden

Wanneer een vennootschap niet langer actief is, haar activiteit een bankactiviteit wordt of de vennoten het niet langer met elkaar eens kunnen worden, hebben die laatsten vaak de neiging de vennootschap te vereffenen, en zulks, teneinde de kosten te vermijden, in één akte te doen, als er slechts één vennoot is … Verder lezen →

Coronavirus : bijkomende steunmaatregelen inzake btw en bedrijfsvoorheffing: uitstel voor het indienen van de btw-aangiften en voor de betaling voor de maand april

In het kader van de coronacrisis geeft de federale regering ook voor de maand april automatisch uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing. … Btw … Indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven over de maand april 2020: termijn verlengd tot 5 juni 2020 … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier