Abnormaal en goedgunstig voordeel, voordeel alle aard, privégedeelte van de ruimtes, een echt zootje

Verbeelding kent geen grenzen, en dat geldt ook op het vlak van belastingbesparing. Getuige daarvan een zaak, behandeld door het hof van beroep van Luik in een arrest van 20.01.2021. … Een arts met eenmansvennootschap en zijn echtgenote zijn eigenaar van een grond en beslissen op die grond een pand op te trekken dat deels bestemd is voor de … Verder lezen →

VU op bedrijfswagens: is elektriciteit een brandstof?

Artikel 198, §1, 9°bis, a) WIB/92 bepaalt dat niet worden beschouwd als beroepskosten in de vennootschapsbelasting de kosten van gemengde voertuigen die, al dan niet kosteloos, voor persoonlijk gebruik ter beschikking zijn gesteld, ten belope van 40 % van het bedrag zoals bepaald overeenkomstig artikel 36, § 2, eerste tot negende lid … Verder lezen →

Bedrijfswagens: ze zullen groen geverfd moeten worden

2026: allemaal elektrische wagens of utilitaire voertuigen. … 2026, dat is nog niet eens over vijf jaar, en op dat moment moeten alle bedrijfswagen, met uitzondering van de utilitaire voertuigen, elektrische voertuigen zijn. … Dat geldt voor de wagens van commerciële profielen die van klant naar klant rijden, tot de voertuigen van … Verder lezen →

Vrijstelling om bedrijfsvoorheffing van 10% te betalen voor beginnende ondernemingen: wat bij de overname van een handelsfonds?

Artikel 275/10 WIB/92 bepaalt dat werkgevers die bezoldigingen van werknemers betalen of toekennen en die schuldenaar zijn van de bedrijfsvoorheffing op deze bezoldigingen, ervan worden vrijgesteld 10% van die bedrijfsvoorheffing in de Schatkist te storten, op voorwaarde dat de genoemde voorheffing volledig op die bezoldigingen wordt … Verder lezen →

Btw-tarieven en meeneemgerechten ter plaatse: levering van goederen of cateringdiensten?

Als je bij Mc Donald's, Quick of Burger King ter plaatse een hamburger ging eten, dan was dat altijd al een cateringdienst waarop 21% btw van toepassing was (vandaag is dat 12%). Als je de hamburger in een zakje, met een servetje en saus erbij, meenam om hem elders op te eten, dan ging het om een levering van goederen, en betaalde je 6% btw … Verder lezen →

Een gebouw volledig renoveren en er twee verdiepingen aan toevoegen: welk btw-tarief?

Een vastgoedbedrijf wil aanzienlijke renovatiewerken uitvoeren in een appartementsgebouw in het stadscentrum. Het wil het volledige pand renoveren, de vierde verdieping afbreken en er twee verdiepingen aan toevoegen. … Aan welk btw-tarief zijn dergelijke grootscheepse werken onderworpen? … Men dient rekening te houden met twee actuele … Verder lezen →

Verlaging tot 6% van het btw-tarief in de horeca

Naar aanleiding van de derde fase van de pandemie en nu de horeca weer mag openen, werd het btw-tarief op restaurantdiensten tot eind september verlaagd tot 6%, om een sector, die de gevolgen van de crisis met volle kracht gevoeld heeft, een duwtje in de rug te geven. … De btw op restaurantdiensten bedraagt 6% wanneer het om … Verder lezen →

De levering van warmte door een vereniging van eigenaren is onderworpen aan de btw

Het Hof van Justitie sprak zich op 17 december 2020 uit inzake de btw. … Een geschil plaatst een vereniging van eigenaren van woningen en gedeelten van een pand WT tegenover de belastingdienst van Villingen-Schwenningen over de bepaling van de aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) die als voorbelasting is betaald in … Verder lezen →

Belastingvermindering bij kwijtschelding huur

Verhuurders die voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen, maken aanspraak op een belastingvermindering van 30 % voor de kwijtgescholden huur. In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een … Verder lezen →

Post-Brexit: wat met de dienstenprestaties?

1) Een Belgische onderneming voert een dienst uit voor een Britse onderneming … Voor 01.01.2021 was artikel 21, §2 btw-wetboek van toepassing. De dienst was dan ook gelokaliseerd in Groot-Brittannië. … De maatstaf van heffing werd vermeld in rooster 44 van de btw-aangifte, de prestatie diende te worden opgenomen onder code S bij … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier